Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1820 postów 2006 komentarzy

MacGregor

MacGregor - J-23 na angielskiej prowincji

Judaizm a katolicyzm.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zagadnienie z rodzaju tych, które można jednym zdaniem, a jednocześnie na dociekanie których nie starczy choćby i najpracowitszego życia.

Wybitnym znawcą jest znakomity akademik, ks. prof. Waldemar Chrostowski. Szczególnie polecam jego klasyczną już dziś, półgodzinną prelekcję dla kapelanów wojskowych na Jasnej Górze nt. „dialogu z Żydami”. Zapis wykładu oraz linki do wersji wideo np. TUTAJ

Polecam też dłuższy, ale niezwykle pasjonujący „i Pisma nam wyjaśniający” wykład Grzegorza Brauna pt. Chanuka czy Boże Narodzenie - wybór należy do ciebie, wygłoszony w grudniu 2017 na spotkaniu w Centrum Edukacyjnym Powiśle.

Nie sposób nie wspomnieć o Feliksie Konecznym, który w swojej teorii cywilizacyj odróżnia je od religii, ale akurat cywilizację żydowską klasyfikuje jako w pełni sakralną, z jej brakiem rozróżnienia między prawem cywilnym a religijnym, przysłowiowym talmudyzmem prawnym, a przy tym zupełnie odmiennym od zachodniego stosunkiem do najważniejszych kategorii bytu, a przede wszystkim prawdy.

Najważniejszą różnicę między starym a nowym zakonem ujmuje sam Zbawiciel, słowami:

43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził  44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. ((Mt5, 43-45, w tłumaczeniu BT).

Dlatego też np. radosne dla Żydów świeto Purim, z wieszaniem Hamana na szubienicy oraz etosem polityki robionej przez łożnicę królewską (tzn. na doopie Estery) musi napawać chrześcijan obrzydzeniem.

I jeszcze jedna nauka Zbawiciela, od strony cywilizacyjnej równie ważna i zasadnicza jak poprzednia, a de facto zachowana tylko w etosie rzymsko-katolickim:

„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga(Mt 22,21)

[Tylko w etosie rzymsko-katolickim, bo w bizantyjskim cezaropapiźmie cesarz uzurpował sobie władzę religijną, podobnie jak później cesarz niemiecki czy świeccy ksiażęta protestanccy, szczególnie po pokoju augsburskim (1555), na którym przyjęto zasadę ‘cuius regio, eius religio” (czyja władza, tego religia) – por. jakże odmienną i unikalną w ówczesnym świecie postawę króla Zygmunta Augusta: „nie jestem królem sumień waszych”].

Błądzą tedy i ci, którzy bredzą o jakiejś cywilizacji judeochrześcijańskiej, starannie niedostrzegający słonia w menażerii czyli różnicy między międleniem Talmudu, a całym helleńsko-rzymskim aparatem filozoficznym i prawniczym.

Podobnie jak i ci, którym całą przeszłość i teraźniejszość ukradli działający wspólnie i w porozumieniu "żydo-katolicy" i Niemcy.

 

Obraz wprowadzający: „Grosz czynszowy” Tycjana.

 

  

KOMENTARZE

 • Są też inne "niuanse" chrześcijaństwa.
  Judaizm jest rasistowski, nazistowski (naród wybrany, rasa panów) to wynika wprost z ksiąg źródłowych (np z Talmudu).

  Nie wiem czy chrześcijanie zdają sobie sprawę że uczestnicząc we mszy uczestniczą w sabacie rytualnego kanibalizmu.
  To główny i najważniejszy punkt programu każdej mszy przynajmniej w KK.

  Prowadzący kanibalistyczny sabat "spożywa ciało Chrystusa" oraz pije jego krew. Ogłasza to wszem i wobec.
  Następnie uczestnicy tego sabatu przystępują do komunii (czyli wspólnoty.. jakiej ?) czyli również spożywają ciało Chrystusa... czyli wspólnie uprawiają kanibalizm rytualny.

  Ta wspólnota Chrześcijańska to wspólnota rytualnych kanibali.
  To pytam czym lepsze jest chrześcijaństwo od Judaizmu ?
  Przyznam że nie wiem czy Judaiści to też kanibale... nie wiem.
  Ale nie widzę wyższości kanibalów nad rasistami.
  Jedni i drudzy powinni zapaść się pd ziemię ze wstydu.
  A może nawet prawo powinno zabraniać uprawiania kanibalizmu nawet rytualnego i rasizmu.

  Na tym tle martwi nie los tysięcy zaginionych bez śladu niewinnych dzieci na całym judeochrześcijańskim świecie.
  Może są tacy wierni, wierniejsi niż inni wierni którzy chcą poczuć prawdziwy smak "ciała Jezusa" i w ten sposób znaleźć się jeszcze bliżej żydowskiego Boga.

  To czysta logika, nic osobistego... nie jestem kanibalem nawet rytualnym.
  A ty jesteś kanibalem ? pewnie nieświadomie ale tak...
 • @Oscar 16:45:59
  Od chwili przeczytania moich rozważań ..jesteś już świadomym kanibalem ..nie wątpię że tylko rytualnym, symbolicznym.

  Niewinne dzieciątka to jednak towar deficytowy... i pewnie bardzo bardzo drogi.
 • @Oscar 16:49:41
  Tak nawiasem mówiąc lubię kurczaki... dla wegetarian to też "grzech"...

  na tym tle jak pomyślę że żydzi biegając z kurczakiem (kurą ?) nad głową
  zwalają na tego biednego i niewinnego ptaka swoje grzechy ... to aż strach zjeść. kurczaka .. bo może jest po takiej ceremonii .. i truje :)))

  Inny aspekt który mnie odrzuca od judeo-chrześcijaństwa to ubój rytualny... to coś potwornego i skala gigantyczna.

  po za tym kocham psy ... i lubię schabowego...jak prawdziwy Polak.

  Warto sobie przemyśleć głębiej te judeo-chrześcijańskie tradycje...
  bo wtedy zrozumiemy w co wierzymy a tym samym .. kim jesteśmy...
  w XXI wieku.
 • @
  TRADYCJA KATOLICKA I TALMUD ODRZUCAJĄ NAUKI PISMA ŚWIĘTEGO!

  Cytat z artykułu:

  "Są, proszę ksieży, dwa wyznaczniki żydowskosci. Jeden - to Żydem jest ten, kto jest urodzony z matki Żydówki. Proszę zauważyć zatem, że żydowskość idzie po linii matki, nie po linii ojca. Dlaczego? Talmud odpowiada b. prosto: kto jest matką dla człowieka, to zawsze wiadomo, natomiast kto jest jego ojcem - to może mieć kłopoty z tym nawet jego własna matka. W związku z tym żydowskosc idzie po tej lini, która jest pewna. Po linii krwi". 

  http://macgregor.neon24.pl/post/65046,prelekcja-x-prof-waldemara-chrostowskiego-do-kapelanow-wojskowych-na-jasnej-gorze-nt-dialogu-z-zydami

  http://m.neon24.pl/49ed570d70161b419beb7ee948f430ab,0,0.jpg

  I ta "dziwolagowatość" Talmudu jest w rzeczy samej chora. Przykre jest to, że Naród Boży zamiast oprzeć się choćby na Pięcioksięgu Mojżesza czyli Torze, opiera się na własnych wymysłach i domysłach. Przykre jest to, że Talmud w życiu Tego Narodu zajmuje pierwsze miejsce. Pogubili się i zgrzeszyli... Obrażają bardzo często Stwórcę i kłócą się z Nim i z tej przyczyny przez całe stulecia są doświadczani i karani.

  Ale są także inni, dla których narodzenie z ojca lub z matki nie ma najmniejszego znaczenia. Są także ci, którzy "z Boga narodzeni są". O tych się nie mówi, ponieważ wszyscy izraelici są "be"!

  I na koniec: Talmud bardzo przypomina katolicką Tradycję! Dlaczego? Ponieważ myśli i nauki tam zawarte w wielkiej mierze obrażają Majestat Boga Ojca oraz Boga, Pana Jezusa! I w Talmudzie i w katolickiej Tradycji!

  Dlatego to, tak na prawdę, papież Jan Paweł II postawił nauki ludzkie przez Ewangelią.

  Dowód:

  "81 "Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.

  Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali".

  82 Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie Objawienia, "osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych NIE PRZEZ SAMO PISMO ŚWIĘTE. TOTEŻ OBYDWOJE należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu".

  Katechizm Kościoła Katolickiego

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-1-2.htm


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • 1*
  I jeszcze jedna nauka Zbawiciela , od strony cywilizacyjnej równie ważna i zasadnicza jak poprzednia, a de facto zachowana tylko w etosie rzymsko-katolickim:

  „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,21)
  __________________

  Czy Autor przemyślał co zawiera ta nauka? Wątpię. A oznacza ni mniej ni więcej tylko nakaz podporządkowania się władzy świeckiej (kiedyś feudalnej - tak bardzo popieranej przez Kościół żerujący na pracy ludu -, dzisiaj świeckiej, żydo-reżimowej, ale w rzeczywistości władzy żydowskich korporacji finansowych) oraz władzy duchowej, czyli żydo-katolickiego Kościoła.

  I nie "Błądzą tedy i ci, którzy bredzą o jakiejś cywilizacji judeochrześcijańskiej", ponieważ chrześcijaństwo wyrasta z żydowskiego pnia religijnego, z judaizmu biblijnego wedle, którego chrześcijaństwo jest heretycką sektą judaizmu.

  O czym przekona się Autor po przeczytaniu choćby jednej z prac/publikacji - jak sam pisze - wybitnego znawcy, znakomitego akademika, ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Być może wtedy Autor zaprzestanie pisania własnych wydumanych ze swego "widzimisię" bredni, że nie istnieje judeo-chrześcijaństwo.
 • @Rzeczpospolita 19:42:40
  To wspaniałe żydo-chrześcijaństwo

  Urban II (1088-1099) wydał dekret nakazujący traktować osoby ekskomunikowane tak jak heretyków, czyli torturować ich i zabijać - jakiż piękny przykład miłości wiary. Nie, skądże, to nie wandalizm i nie barbarzyństwo, to chrześcijaństwo - żydo-chrześcijaństwo.

  Za tegoż papieża pojawił się termin "święta wojna" - wojna w obronie interesów Kościoła.
  To właśnie cywilizacja żydo-chrześcijańska stworzyła pojęcie "wojny sprawiedliwej" - wojny za wiarę, czyli wojny za żydowskiego boga, czy w żydo-chrześcijaństwie za bogów.
 • @Rzeczpospolita 19:42:40
  "Cezarowi, co cesarskie, a Bogu, co Boskie" - to jeden z naszych filarów cywilizacyjnych, rozdział kompetencji świeckich od religijnych, rzecz zgoła w historii wyjątkowa, znaczy np. to, że król Bolesław Smiały nie jest biskupem, a biskup nie jest królem

  pozdr
 • najważniejsza różnica
  JUDAIZM

  Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził

  CHRZEŚCIJAŃSTWO

  A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują
 • @Oscar 16:45:59
  Ameryki nie odkrywasz:

  48 Jam jest chleb życia. 49 8 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». 52 Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»

  (...)

  A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»

  pozdr
 • @Oscar 17:02:36
  "Inny aspekt który mnie odrzuca od judeo-chrześcijaństwa to ubój rytualny... to coś potwornego i skala gigantyczna"

  - chrześcijanie dokonują uboju rytualnego?
  Takich rzeczy to nawet na WUML-u nie podawali ...

  PS

  Mnie od judeo-chrześcijanstwa odrzuca to, że takiego zwierza nie ma - jest za to judaizm i jest chrześcijaństwo

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031