Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1644 posty 1168 komentarzy

MacGregor

MacGregor - J-23 na angielskiej prowincji

Piętka: Antypolonizm pod płaszczykiem antykomunizmu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W kraju trwa tzw. dekomunizacja. Oprócz dekomunizacji prowadzonej na polecenie IPN poszczególne samorządy występują z własnymi inicjatywami w tej mierze, niejednokrotnie wychodząc przed szereg.

 Moją uwagę zwróciła m.in. uchwała radnych Szczecina, podjęta na wniosek klubu PiS, pozbawiająca honorowego obywatelstwa miasta następujące osoby: prezydenta RP i I sekretarza KC PZPR Bolesława Bieruta, I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę,premiera Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Edwarda Osóbkę-Morawskiego, marszałka ZSRR i Polski Konstantego Rokossowskiego, I sekretarza KC KPZR Nikitę Chruszczowagen. Pawła Batowa – radzieckiego dowódcę wojskowego, który w 1945 roku zdobył Szczecin i radzieckiego generała-Gruzina Władimira Dżandżgawę, który walczył w 1945 roku pod Szczecinem. Radni podkreślili w uzasadnieniu, że honorowe obywatelstwa wspomnianym osobom przyznano w okresie PRL, kiedy ich zdaniem „Polska nie była suwerennym krajem, zaś władzę w niej sprawowali całkowicie zależni od Związku Sowieckiego dygnitarze”. Zdaniem radnych Szczecina honorowe obywatelstwa nadawano wtedy „ewidentnie pod naciskiem okoliczności i politycznej atmosfery tamtego czasu” [1].

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że uchwała szczecińskich radnych także, a raczej przede wszystkim została podjęta pod naciskiem okoliczności i atmosfery politycznej panującej w państwie PiS. Świadczy o tym poniższy, najbardziej kuriozalny fragment uzasadnienia uchwały Rady Miasta Szczecina, w którym stwierdzono, że nadawanie tytułów honorowych w PRL „nastąpiło bądź to osobom, które dopuściły się wielu czynów, jakimi działały na szkodę Narodu Polskiego i Niepodległego bytu Państwa Polskiego, albo też dotyczyło osób, które uczestniczyły w odbywających się w toku działań wojennych działaniach polegających na zajmowaniu miasta wiosną 1945 r. dającego początek kilkudziesięcioletniej sowieckiej dominacji na Pomorzu Zachodnim”.
Najbardziej porażająca jest druga część tego zdania. Radni Szczecina, którzy podobno są Polakami i członkami partii Prawo i Sprawiedliwość – która na każdym kroku zastrzega sobie monopol na patriotyzm – piszą, że mają pretensje do Rokossowskiego, Batowa i Dżandżgawy o to, że wiosną 1945 roku „zajęli Szczecin” i dali tym samym początek „kilkudziesięcioletniej sowieckiej dominacji na Pomorzu Zachodnim”!. Nie będę się dłużej rozwodził nad tym, że sformułowanie o „sowieckiej dominacji” jako egzemplifikacja historii PRL jest sformułowaniem propagandowym, do bólu dogmatycznym i nieprawdziwym. Skupię się nad tym, co tak naprawdę napisali polscy radni Szczecina. Cóż bowiem w rzeczywistości oznacza zarzut pod adresem wymienionych dowódców radzieckich, że „zajmując Szczecin” dali początek „sowieckiej dominacji”? Oznacza, że polscy radni mają pretensje, iż owi dowódcy radzieccy położyli kres niemieckiej dominacji na Pomorzu Zachodnim.
Takie przesłanie wynika też z pierwszej części zacytowanego fragmentu uzasadnienia do uchwały Rady Miasta Szczecina, gdzie jest mowa o osobach, które dopuściły się „czynów, jakimi działały na szkodę Narodu Polskiego i Niepodległego bytu Państwa Polskiego”. Jakich to konkretnie czynów – zwłaszcza w odniesieniu do Pomorza Zachodniego – które stanowiły szkodę dla „Narodu Polskiego i Niepodległego bytu Państwa Polskiego”, dopuścili się Bolesław Bierut, Edward Osóbka-Morawski i Władysław Gomułka?
Bierut i Osóbka-Morawski – kierując polską delegacją na konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie (17 lipca-2 sierpnia 1945 roku) – twardo zabiegali o to, żeby Szczecin został przyłączony do Polski. Rządy USA i Wielkiej Brytanii były temu niechętne, obawiając się zbyt dużego okrojenia terytorialnego Niemiec i tym samym wzmocnienia pozycji politycznej ZSRR oraz pozostającej w orbicie jego wpływów Polski. Przyłączenie Szczecina do Polski było wynikiem twardej i nieustępliwej postawy Stalina w tej sprawie, ale także Bieruta i Osóbki-Morawskiego.
Z kolei Władysław Gomułka – stojąc od listopada 1945 do stycznia 1949 roku na czele Ministerstwa Ziem Odzyskanych – położył ogromne zasługi dla odbudowy i scalenia tych ziem z Polską. Współdziałał w tej dziedzinie m.in. z Eugeniuszem Kwiatkowskim – piłsudczykiem i przedwojennym wicepremierem – który w latach 1945-1947 był członkiem Krajowej Rady Narodowej i pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy Gdyni, a w latach 1947-1952 posłem na Sejm Ustawodawczy. Oczywiście do Bieruta, Osóbki-Morawskiego i Gomułki można mieć różne pretensje natury politycznej, ale nie można odmawiać im zasług w przywróceniu Polsce dawnych ziem piastowskich nad Odrą i Bałtykiem.
Dla mnie z uchwały Rady Miasta Szczecina i jej uzasadnienia wynika jasny przekaz: to źle, że Szczecin wrócił w 1945 roku do Polski. To źle, że znalazł się pod „sowiecką dominacją” zamiast pozostać pod dominacją niemiecką. Myślę, że w ten sam sposób odczytali to również sąsiedzi zza Odry, którym uchwała szczecińskich radnych musiała sprawić ogromną satysfakcję i której na pewno nie omieszkają wykorzystać politycznie w przyszłości. Z uchwały szczecińskiej Rady Miasta wyłania się jawny antypolonizm nieudolnie maskowany antykomunizmem i antysowietyzmem. Zwłaszcza, że szczecińscy radni jakoś dziwnie zapomnieli pozbawić honorowego obywatelstwa Szczecina Adolfa Hitlera, Hermanna Göringa, Wilhelma Fricka i Paula von Hindenburga. Ich twierdzenie, że jakoby „odcinają się od niemieckich honorowych obywatelstw i uznają je za nieistniejące, ponieważ były nadawane w zupełnie innym niż obecny porządku prawnym” jest obłudne i z punktu widzenia prawa bezskuteczne.
Kolejnym przykładem antypolonizmu uprawianego pod parawanem antykomunizmu jest „dekomunizacja” przez IPN ulic noszących imię Stanisława Sołdka. W uzasadnieniu na stronie internetowej IPN czytamy, że Stanisław Sołdek (1916-1970) był działaczem komunistycznym, członkiem władz wojewódzkich PZPR w Gdańsku i że został „w komunistycznej propagandzie nagłośniony jako wzór stoczniowego przodownika pracy”. Tak wygląda jego „zbrodnia” w świetle kazuistyki IPN.
W dalszej części swojego uzasadnienia do „dekomunizacji” ulic Sołdka IPN uraczył czytelników m.in. elaboratem o ruchu stachanowskim w „bolszewickiej Rosji”. Ani słowa o tym, że inżynier Sołdek położył znaczące zasługi dla odbudowy, a właściwie budowy od podstaw polskiego przemysłu okrętowego po 1945 roku. Przemysłu, który został lekką ręką unicestwiony przez „wolną Polskę” po 1989 roku. Może i Sołdek był komunistą, ale niewątpliwie był też polskim patriotą, który tak jak miliony ówczesnych Polaków różnych orientacji politycznych i światopoglądów zaangażował się z entuzjazmem w odbudowę kraju.
Takiego, jaki wtedy był, bo bez względu na to jaki on był to był Polską. Nie wiem ile jest prawdy w opowieściach o tym, że kierowana przez Stanisława Sołdka brygada traserska pracowała przy odbudowie Stoczni Gdańskiej i budowie pierwszego statku za miskę zupy. Ale znając realia powojenne – kraj wyszedł z wojny zrujnowany jak żaden inny w Europie – może być to bliskie prawdy.
Dla IPN Sołdek jednak nie jest bohaterem odbudowy kraju, ale krzewicielem komunizmu, a jego upamiętnianie – jak czytamy na stronie IPN – wypełnia „normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”. Dla IPN jedyną bowiem powojenną postawą możliwą do zaakceptowania była postawa „żołnierzy wyklętych”. Wszyscy pozostali, którzy włączyli się w odbudowę kraju, to właściwie byli krzewicielami komunizmu i sowieckimi kolaborantami. To nie jest aberracja i przejaskrawiony antykomunizm. To jest świadomy antypolonizm maskowany antykomunizmem. Ja przynajmniej nie mam co do tego wątpliwości.
Jeśli ktoś ma jednak nadal wątpliwości co do antypolonizmu postsolidarnościowych kręgów politycznych, to polecam artykuł Piotra Zychowicza pt. „Małpowanie bolszewików” (nr 5/2017 miesięcznika „Historia Do Rzeczy”). Zychowicz pisze tam m.in.: „Konflikt między komunistami a UPA – dwoma wrogami Polaków – jest mi obojętny. Oczywiście doceniam to, że ukraińskie podziemie stawiało opór bolszewikom. Tak jak nasi żołnierze wyklęci”.
Zdaniem Zychowicza zatem w latach 1944-1947 w południowo-wschodniej Polsce mieliśmy do czynienia nie z agresją UPA przeciw narodowi polskiemu, ale z konfliktem „między komunistami a UPA”. W świetle faktów historycznych „konflikt” UPA z komunistami przejawiał się głównie w mordowaniu polskiej ludności cywilnej, jak np. w Wiązownicy 17 kwietnia 1945 roku i innych miejscowościach Rzeszowszczyzny. To co pisze Zychowicz jest więc propagowaniem banderowskiej – antypolskiej – narracji historycznej. Nie pozostawia on co do tego najmniejszej wątpliwości pisząc w następnym zdaniu, że docenia to, iż „ukraińskie podziemie stawiało opór bolszewikom” jak polscy „żołnierze wyklęci” Zychowicz zatem docenia to, że UPA wymordowała 19 marca 1946 roku około 60 bezbronnych żołnierzy i milicjantów ze strażnicy WOP w Jasielu, dokonała pogromu Polaków w Baligrodzie 6 sierpnia 1944 roku, masakry Polaków w Mucznem 16 sierpnia 1944 roku, wspomnianej masakry w Wiązownicy, masakry Polaków Cisnej 11 stycznia 1946 roku i wielu innych zbrodni. Zbrodnie te polegały na paleniu żywcem cywilnych Polaków bez względu na płeć i wiek, zarąbywaniu ich siekierami, obcinaniu uszu i genitaliów, wyłupywaniu oczu. Tak wyglądało „stawianie oporu bolszewikom” przez UPA w powojennej Polsce. Za to właśnie Zychowicz jest wdzięczny UPA.
Rodzi się więc pytanie czy to jest antykomunizm czy antypolonizm? Bez wątpienia antypolonizm i to świadomy. Problem dlaczego postsolidarnościowe kręgi polityczne uprawiają antypolonizm i w czyim interesie to robią wymaga głębszego opracowania. Ten artykuł może być do tego co najwyżej przyczynkiem. Chciałbym przede wszystkim zauważyć, że antypolonizm uprawiany pod płaszczykiem antykomunizmu i przy akompaniamencie patriotycznej egzaltacji jest szczególnie niebezpieczny. Właśnie dlatego, że udaje rzekomo heroiczny patriotyzm.
Bohdan Piętka
Na zdjęciu: fotka z niemieckiego Stettina z 1939 roku, czyli sprzed „kilkudziesięcioletniej sowieckiej dominacji na Pomorzu Zachodnim”.
[1] „Szczecin: Bierut, Gomułka i Chruszczow pozbawieni honorowego obywatelstwa miasta”, www.rp.pl, 28.03.2017.
 
 
[Myślałem, że Chruszczow jest w dzisiejszej Polsce bohaterem, wszak to on w 1954 roku podarował Krym Ukraińskiej SSR, a co może być dla nas ważniejsze, jak przywrócenie Bandero-Chazarii (wg celnego określenia Grzegorza Brauna) i Krymu i Kubania i Rostowa i Przemyśla i Chełma i Toronto i Quebecku i innych etnicznych ziem ukraińskich -McG]

KOMENTARZE

 • W tym roku udało się Niemcom i ich agenturze
  wykorzystując próżnośc i głupote cwelebrytek i cwelebrytów "zdekomunizować" Opole i uwalic festiwal piosenki polskiej w Opolu - pięknie, k*, pięknie, na złość PiS-owi odmrożono sobie nie tylko uszy, ale i wacka tym razem
 • Źle się dzieje w państwie polskim...
  Władysław Gomułka nie może być honorowym obywatelem miasta Szczecina, ale Adolf Hitler - jak najbardziej...

  ...nigdy nie przestaliśmy przegrywać II wojny...

  słów brakuje
 • .....
  ///Dla mnie z uchwały Rady Miasta Szczecina i jej uzasadnienia wynika jasny przekaz: to źle, że Szczecin wrócił w 1945 roku do Polski.////

  Przesiedlanie Niemców tylko po to żeby lukę po nich zapełniać takim śmieciem jak ci Szczecińscy radni było niewybaczalnym błędem.A za błędy
  jak wiadomo trzeba płacić.
  https://www.youtube.com/watch?v=WhH0y_09xtI

  W 1967r Polskę odwiedził prezydent de Gaulle i jako pierwszy (I JEDYNY ) spośród zachodnich polityków, zamanifestował polskość "ziem odzyskanych"

  ////We wrześniu 1967 roku de Gaulle odbył wizytę w Polsce, gdzie był entuzjastycznie witany. W trakcie swojej wizyty prezydent podkreślał między innymi polskość Ziem Odzyskanych?///
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
  Powiedział "Szczecin to najbardziej polskie ze wszystkich polskich miast"
  Nota ben, wielce interesujące jest to dlaczego teraz kiedy Polska wreszcie przynależy do "wielkiej europejskiej rodziny" żaden z zachodnich polityków już nie zwraca się do nas tak ciepło
  https://www.youtube.com/watch?v=VvawZOnC-iI
  PS
  Polska utraci to co kiedyś "odzyskała".Jeszcze nie wiem jak,czy poprzez jakiś "nowy euroregion", czy jakoś inaczej ale utraci.
 • Najłatwiej małpować kult fałszywych autorytetów ,pasożytów i narcyzów patriotyzmu
  Po macierewiczowskim zglajszlachtowaniu historii wszelakiej i poległych z katastrofozamachem tfrudno spodziewać się pozytywnych efektów apelowania do rozsądku słupów sejmowych, senackich i prezydenckiego słupa prezessimusowskiego a co dopiero popisowych rad
  nych zjednoczonych niegdyś we froncie jedności narodowej wsparcia naszości wojny z Irakiem popisowo gebelsowskimi kręgami podejrzeń i gruntowym na Lepera i Giertycha Mariusza Kamińskiego ziobrohakiem.
  Szczecin nie jest szczytem górymałpich popisów.
  W Lublinie pobermanowcy dominujący w środowiskach kombatanckich, dziennikarskich, judaizującej się kultury i prawa oraz także z bermanowskich selekcji i kreacji wielcy Kanclerze KUL (TW "Teolog" i TW "filozof" tj Pylak i Życiński) a także historycy zapewnili oszustce podającej się za "żołnierza AK" kilkuletni praktyczny monopol na publikowanie informacji z akt sądow wojskowych Na Zamku Lubelskim w latach 1944-54. Ubóstwiana przez nawet formalnie prawdziwych kombatantów , którzy nawet jako łzy dziewicze po długich okresach śledztw i PRL obawiali się cienia sceptycyzmu i9nicjowała fałszywe lub możliwie ograniczone upamietnienia oraz likwidację mogił i szczątków więźniów Zamku Lubelskiego szczególnie a lart 1944-54 ostatnio pod pretekstem upamiętniania "żołnierzy AK, NSZ, Win i BCH.." czy67li jako żołnierzy wyklętych powstania antykomunistycZnego przez zamianę i częściową likwidację mogił prawdziwych na symboliczne.
  http://telewidz.neon24.pl/post/71457,szczatki-i-mogily-bohaterow-niszczone-w-lublinie-przez-popisowo-pobermanowskie-biurokracje-historyczne
  http://telewidz.neon24.pl/post/112583,biurokracje-niszcza-szczatki-ofiar-zamku-lubelskiego
  Jedyny pchor AK , który opisał walki w Lublinie 23/24 lipca 1944r ( w jakich brał udział) nył ignorowany przez "działaczy kombatanckich", opolityków PiS i PO (michnikowszczyzny i palikoterii) gdyż jego relacje (napisane po przejściu na emeryturę) nie pasowały do poprawnych stereotypów
  http://telewidz.neon24.pl/post/69102,ludobojcze-zatrzymanie-frontu-na-wisle-w-1944r-i-akcja-burza-w-lublinie
  http://telewidz.neon24.pl/post/111297,powstanie-w-lublinie-1944
  http://telewidz.neon24.pl/post/113515,cudowne-zwyciestwo-kapitulacji-powstania
  Lech, który ubiegł Tuska w lizbońskim współojcostwie i warszawskiej nie a nawet ratyfikacji traktatu UE przyznał Order Orła Białego świętemu Pileckiemu lecz woli małpować jeśli nie Piłsudskiego to chociaż Andersa mimo, że nie miał szans na rolę stalinowskiego Mojżesza dla kandydatów na palestyńskich nowohebrajczyków. Walczy ze swym słupem Dudą o miliardy na banderyzację Ukrainy dającą jewishamerykanom nadzieje na zamianę Putina na Chodorkowskiego lub innego wygodniejszego dla posowieckich oligarchów z izraelickimi paszportami gotowych do współpracy w niszczeniu państw islamskich dookoła Izraela. Prezessimus jeszcze się nie połapał, że przyjmowanie emigrantów ułatwia osłabianie tych państw przez emigrację ich elit.
  Jego sejmowe, senackie i samorządowe słupy są jeszcze głupsze.
 • Samorząd znajduje sie w łapach PO - PSL SLD ! TO KOLABORANCI
  Wszystko jasne ! zydo-niemiecka partia PO wraz z żydowskim PSL-em dopuściły sie i dopuszczają się ZDRADY NARODOWEJ !

  ZDELEGALIZOWAĆ PO PSL SLD N to KOLABORANCI !!!!!

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach !
 • Bardzo trafny artykuł
  Mam nieodparte wrażenie, że krajem naszym często rządzą inne nacje w swoich interesach, które go realizują.
 • Gratulacje
  Celnie skomentowane. Faktycznie "mędrcy" z IPN głoszą porażającą retorykę.. najgorsze jednak że młodzi ludzie "łykają to jak pelikany"
 • @Olka P. 11:14:55
  Przeczytaj!> Holokaust – mity, fakty, fałsz, propaganda – kto tu mąci? – druga strona opowieści o super zagładzie żydów https://palestyna.wordpress.co...
 • @MacGregor 15:01:39
  http://tygodnikopole.pl/wp-content/uploads/2017/02/Schowek-1021x503.jpg Resortowe dziecko w ratuszu http://tygodnikopole.pl/resortowe-dziecko-ratuszu/ Na niemieckie i nie tylko mole była skuteczna naftalina! Czas wyłożyć ją w Opolskim Ratuszu!
 • @Olka P. 11:14:55
  04.06.1943r. Niemcy spacyfikowali wsie Krajno Pierwsze i Nasiechowice.. W obu wsiach zamordowali ponad 100 osób, w tym 16 małych dzieci.

  https://pbs.twimg.com/media/DBgFhTwXUAAOP3F.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031