Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1734 posty 1477 komentarzy

MacGregor

MacGregor - J-23 na angielskiej prowincji

Dr Andrzej Zapałowski: Polityka wschodnia Polski.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dzisiaj mało kto czyta długie teksty, więc postarałem się krótko przedstawić moją wizję polityki wschodniej: Andrzej Zapałowski: Polska polityka wschodnia w zmieniającej się Europie

Od ponad dwudziestu pięciu lat polska polityka wschodnia jest ukierunkowana na wspomaganie państw powstałych lub odbudowanych wskutek upadku ZSRR. Idea Giedroycia, prometeizm, idea Międzymorza zaburzyła i uzależniła ideowo Polskę w jej polityce wschodniej od wpisywania się w określone realia doktryn politycznych powstałych na przełomie XIX i XX wieku. Jesteśmy zakładnikami koncepcji Dmowskiego i Piłsudskiego, koncepcji Polski jagiellońskiej lub Polski piastowskiej. Ciągle poszukujemy uwarunkowań politycznych a nawet geopolitycznych do ułożenia stosunków w Europie Środkowej pod nasze interesy gospodarcze i bezpieczeństwa. Mamy od dwóch wieków istotny problem z sojuszem niemiecko-rosyjskim, a w ostatnich latach nowy problem, a mianowicie jak głęboko musimy się zwasalizować w stosunku do Waszyngtonu, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa. 

Problem jednak polega na tym, że proces wasalizacji nie jej działaniem jednostkowym, a wręcz odwrotnie ciągle się on pogłębia i w pewnym stadium procesu może doprowadzić do przekroczenia bariery, w której zakładane bezpieczeństwo ze strony USA będzie się przeistaczać w zagrożenie powodowane przeistoczeniem się naszego kraju z części układu bezpieczeństwa światowego w jego obszar wyjściowy do działań przeciw Rosji lub działań gospodarczych przeciw Niemcom.

Niebagatelną rolę pełni tu także Izrael, który poszukuje zastępczego obszaru egzystencjalnego w razie niemożności istnienia tego państwa na Bliskim Wschodzie wskutek wzrastającej dysproporcji ludnościowej Arabów do Izraelitów i wysokiego prawdopodobieństwa uzyskania broni atomowej przez Turcję, Iran, Arabię Saudyjską i Egipt. Na razie problem z tym ma Ukraina, zwłaszcza region od Odessy do Dniepru. 

Dotychczasowa polityka polska mająca na celu konsolidację państw Grupy Wyszehradzkiej w jeden organizm polityczny napotyka na wiele naturalnych przeszkód. Wspomniana grupa może działać jako sojusz wewnątrz UE przeciwko egoistycznym celom państw tzw. starej Unii, ale nie jest w stanie wypracować quasi federacji mającej na celu uzyskanie pozycji ośrodka siły, który by istotnie wpłynął na zmianę układu geopolitycznego w tej części Europy. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy są nie tylko egoizmy państwowe i przywódcze liderów politycznych, ale przede wszystkim to, że jest to stanowisko konfrontacyjne w stosunku do ciągle żywej niemieckiej koncepcji Mitteleuropy i rosyjskich celów likwidacji wszelkich obszarów spełniających rolę „kordonu sanitarnego” który ma stać na przeszkodzie zbliżeniu niemiecko-rosyjskiemu. W dzisiejszej rzeczywistości wspomniany niemiecko-rosyjski sojusz będzie miał głownie ostrze polityczne i gospodarcze a nie militarne. Niemcy będące uzależnione od eksportu widzą, iż zbliża się granica ich ekspansji eksportowej w Azji i Afryce, co może doprowadzić do istotnych problemów gospodarczych. Zachowanie i kontrola rynków Mitteleuropy i odzyskanie wpływów gospodarczych będzie należało do jej najbliższych strategicznych celów. Dla USA kraje Europy Środkowej liczą się nie jako rynek zbytu, ale jako obszar ryglowania Rosji. Tak więc zasadniczo interesy USA i Niemiec w tej części Europy nie są konfrontacyjne. 

Należy więc zadać sobie pytanie o koncepcje strategiczną polskiej polityki wschodniej. Tutaj musimy się odnieść do naszych doświadczeń historycznych i kreowania naszej polityki pod procesy z którymi będziemy mieli do czynienia w najbliższej przyszłości. Zasadniczo musimy obserwować trzy kraje, a mianowicie Litwę, Białoruś i Ukrainę. Pierwsze z tych państw liczące niewiele ponad dwa miliony etnicznych Litwinów egzystuje tylko na zasadzie konsensusu polityczno- militarnego w Europie. Jej realne szanse do obrony własnej są żadne, a pomoc w razie agresji w rzeczywistości ograniczy się tylko do wsparcia politycznego. Tak więc jako ośrodek siły ma zerową pozycję w świecie, a przy ciągłym spadku  demograficznym za dwie dekady stanie się państwem o potencjale ludnościowym średniego miasta w Europie. Jedyną jej szansą jest diametralna zmiana polityki i stworzenie sobie realnych gwarancji bezpieczeństwa nie poprzez iluzoryczne sojusze, ale poprzez federalizację z Polską na zasadzie dużej autonomii. Oczywiście może wybrać także dotychczasową drogę konfrontacji z Polską na tle prowadzenia wewnętrznej polityki nacjonalistycznej kosztem Polaków. Pytanie tylko z jaką determinacją, nawet pomimo sojuszy wojskowych Polska stanie do jej obrony. Liczyć się tu będzie nie stanowisko rządu a narodu (do tego elementu układów polityczno-militarnych przywiązuje się zbyt małe znaczenie w Europie).

Co się tyczy Białorusi to mamy do czynienia z państwem dwu cywilizacyjnym, trójetnicznym, dwuwyznaniowym z bardzo małą tradycją państwową i narodową. Jednakże potencjał demograficzny i stabilizacja społeczna spowodowana niskim poziomem ruchów narodowych jest czynnikiem sprzyjającym do jego trwania. Istotnym błędem polskiej polityki w stosunku do tego państwa jest wspieranie białoruskiej idei narodowej. Wykreowanie takowego podmiotu narodowego w znacznej skali to tworzenie sobie kłopotów podobnych do tych które mamy z nacjonalistami litewskimi i ukraińskimi. Polska powinna dbać o dobre stosunki z tym rosyjsko-polskim państwem, gdyż stabilizuje to znaczne obszary naszej wschodniej granicy. Nie jest także ważne kto i jakimi metodami sprawuje władzę w tym państwie. Nasza polityka musi być względem Białorusi bardzo elastyczna i nie konfrontacyjna z Rosją, jeżeli ona nie podejmie działań zagrażających naszym wpływom w tym państwie.

Najpoważniejszym wyzwaniem jest nasza polityka wobec Ukrainy. Tutaj należy założyć wiele wariantowość możliwych scenariuszy dotyczących losów tego państwa. Nas nie powinny zasadniczo interesować zbytnio procesy które dochodzą w tym państwie na wschód od Dniepru. Wprost odwrotnie jest to perspektywiczny obszar naszej współpracy gospodarczej. Najistotniejsze są jednak procesy, do których może dojść na zachodzie tego kraju. Mamy tu zasadniczo cztery obszary, gdzie będą zachodziły zmiany niezależnie od naszego stanowiska. Pierwszy to tzw. Galicja z Wołyniem, drugi to Zakarpacie, trzeci to ukraińsko-rumuńska Północna Bukowina i czwarty ukraińsko-rosyjsko-rumuńska Południowa Besarabia. W odniesieniu do procesów zachodzących w wymienionych obszarach poza Galicją, Polska powinna pełnić rolę arbitra. Zapewne wspomniane obecne ukraińskie prowincje staną się obszarami o dużej autonomii, zwłaszcza gospodarczej w ramach Ukrainy, a nie wykluczone, iż w długim procesie częścią innych państw. Dlatego nie należy tu w ciemno popierać unitarności Ukrainy, bo ważniejsze są stosunki z regionami i społecznościami, które będą realnie zarządzać tymi obszarami niezależnie od ich przynależności państwowej.

Szczególnym dla Polski wyzwaniem jest tzw. Galicja. Wspieranie i tolerowanie przez Polskę nacjonalistycznych środowisk na Ukrainie (a nawet w Polsce) spowodowało wykreowanie czynnika, który będzie działał na rzecz szerokiej autonomii tego regionu a w skrajnej sytuacji odzyskania politycznych wpływów Rosji w Kijowie nawet dążenia do niepodległego państwa. Dzisiejsza zachodnia Ukraina (musimy tu mówić o szerszym obszarze niż wschodnie województwa II RP, zapewne sięgającym do Żytomierza). Sytuacja, gdzie Polska na wschodzie będzie graniczyła z nacjonalistycznym regionem, czy też nowym państwem będzie powodowało to, że będzie ono bardzo wrażliwe na wszelkie prowokacje (i to nie tylko ze strony Rosji). W pewnych obszarach zagrożenie niemilitarne dla Polski będzie wielokrotnie większe niż obecne ze strony Kaliningradu. Będzie to obszar spauperyzowany i trwale muszący być podtrzymywany ekonomicznie przez państwa trzecie. Taka inna forma Kosowa, lecz znacznie większa i znacznie bardziej roszczeniowa.  Nie jest wykluczone, iż w elitach władzy lub społeczeństwie tego regionu-państwa pojawią się idee federacji z Polską. Niewykluczone też, iż taką koncepcję będą wspierały Stany Zjednoczone i Niemcy (interesów w tym względzie mają wiele począwszy od poszerzenia obszaru administracyjno-prawnego stabilizacji działalności gospodarczej po trwałe poszerzenie swoistego sworznia geopolitycznego w tej części Europy).

Co w takim razie powinna zrobić Polska z tzw. Galicją. Po pierwsze przestać tolerować ukraiński nacjonalizm, który będzie problemem dla naszej polityki wschodniej (relacje z Kijowem i Moskwą). Dodatkowo będzie utrwalał napięcia z ludnością ukraińską Galicji. Z tym muszą sobie poradzić sami Ukraińcy. Muszą wybrać pomiędzy stabilizacją i dobrobytem a nacjonalistyczną ideą niosącą za sobą destabilizację, chaos i biedę.   Federalizacja Polski z tym regionem to byłoby cofniecie naszego rozwoju ekonomicznego o co najmniej kilka dekad. Dodatkowo wprowadziłoby trwały chaos w Polsce południowo-wschodniej. Czyli jaka forma współpracy z Galicją? Rozwiązania pokaże rozwój sytuacji, ale dla Polski lepiej, aby na wschodzie od nas było niewielkie państwo, które nie będzie stwarzało nam trwałego zagrożenia militarnego, będące w konflikcie interesów z Rosją i współpracujące z Grupą Wyszehradzką lub jej emanacją.

Polska musi rozwijać się nie w oparciu o cele uzyskiwane metodami kreowania sytuacji w obszarach swojego pogranicza a w oparciu o sytuację, która powstaje w wyniku procesów w swoim otoczeniu. Czyli nieagresja a pomoc na zasadzie obopólnych korzyści.

Źródło:

www.zapalowski.eu

//geopolityka.net/andrzej-zapalowski-polska-polityka-wschodnia-w-zmieniajacej-sie-europie/

    

KOMENTARZE

 • Już tytuł irytuje:
  .
  „Polityka wschodnia Polski.”, Polska miałaby mieć jakąś politykę zagraniczną, nieco dalej autor sam wyjaśnia, że nic takiego nie istnieje:
  „proces wasalizacji nie jej działaniem jednostkowym, a wręcz odwrotnie ciągle się on pogłębia”

  Wasali z reguły nie stać na własną politykę. Jeśli mamy uczciwie potraktować historię Polski od II Rzeczpospolitej, to nigdy Polska nie miała swej polityki ani wschodniej ani zachodniej i była jedynie figurą do rozgrywania na geopolitycznej szachownicy, jak to obrazowo opisał Brzeziński.

  Musimy sobie uświadomić stan rzeczy, przynajmniej w tym kręgu, jaka jest rola Polski

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/#Polska

  Takie stawianie problemu „jak głęboko musimy się zwasalizować w stosunku do Waszyngtonu, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ” nie ma najmniejszego sensu. Agentura obdarzona zewnętrznymi oznakami władzy w Polsce otrzymuje od swych promotorów zupełnie inne zadania niż troskę o „gwarancje bezpieczeństwa” dla Polski. To nie jest i nie może być żadnym tematem do rozmów z wasłannikami imperium. Za to doktryna imperium jest jasna, Polska stanowi pierwszą rubież ataku atomowego w przypadku konfliktu z Rosją, obecność jednostek USA na terenach Polski może uzasadniać takie uderzenie. Dla Polski po zmianie stron nic się nie zmieniło

  - http://pppolsku.blogspot.com/2013/08/hala-podosci.html#_Kuk

  zagrożenie po zmianie kierunku na odwrotny jest to samo.

  Cytowany w linku „bohater narodowy” jest najlepszym dowodem zupełnego rozkładu w środowisku zarządzających Polakami.

  „Niebagatelną rolę pełni tu także Izrael, który poszukuje zastępczego obszaru egzystencjalnego w razie niemożności istnienia tego państwa na Bliskim Wschodzie”

  Co prawda na BW mamy znowu kanoniczne 6 milionów, ale czy zarządzający tą społecznością znowu zdecydują się na ilościową redukcję, jak to miało miejsce w roku 1942,

  - https://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_w_Wannsee

  trudno przewidzieć, choć co sprytniejsi przenieśli się już do Europy i innych krajów. Tylko patrzeć, jak znowu powstanie w Berlinie „Scheunenviertel”, powstały już bowiem w Berlinie pewne skupiska.

  - https://de.wikipedia.org/wiki/Scheunenviertel_(Berlin)#Scheunenviertelpogrom_1923

  Likwidacja tworu, gdzie zaparkowano 6 milionów byłaby nie lada problemem dla społeczeństw świata, dla Polaków w szczególności.

  „Dla USA kraje Europy Środkowej liczą się nie jako rynek zbytu, ale jako obszar ryglowania Rosji.”, te kraje są przedpolem. „Tak więc zasadniczo interesy USA i Niemiec w tej części Europy nie są konfrontacyjne.” Nie są konfrontacyjne dla agentury USA w RFN (nie ma żadnych Niemiec, tylko RFN) jak choćby kanclerka i jej pomocnicy, którzy mają jasno sprecyzowane zadanie

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/tekstzablo/#Merkel

  należy też uwzględnić

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/oszalamiajaca/#CzegoPolacy

  Naturalnie niemieckie kręgi gospodarcze widzą to diametralnie inaczej, na co zresztą doradca USA sam wyjaśnia

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/texnc/#WojEur

  Jedynie V kolumna w RFN dba o dywersję, weźmy choćby wezwanie pani Angeli do migrantów, aby zalali RFN.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/376oper/

  Niestety, grupa warszawska, udającą przed nami, że w Polsce „rządzi” i prowadzi „politykę”, przypomina najbardziej sforę kundli merdających ogonem do każdego, który robi wrażenie, że rzuci im jakiś ochłap, czyli „Polska nie-rządem stoi!”.

  Ocenę odnośnie Białorusi „Co się tyczy Białorusi to mamy do czynienia z państwem dwu cywilizacyjnym, trójetnicznym, dwuwyznaniowym z bardzo małą tradycją państwową i narodową ” można równie dobrze zastosować do Ukrainy, ta też nie ma tradycji państwowej czy narodowej.

  Ocena sytuacji obu krajów rzetelna i wskazuje istotne aspekty i ryzyko.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930