Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1752 posty 1580 komentarzy

MacGregor

MacGregor - J-23 na angielskiej prowincji

Marian Miszalski: Żydokomuna – cztery mutacje.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

[ Znakomita glossa autora książki „Żydowskie lobby polityczne w Polsce” ]

 Termin „żydokomuna” pojawił się w publicystyce polskiej  i w języku potocznym przed wojną: najpierw jako określenie władzy bolszewickiej, nasyconej elementem żydowskim i wrogiej Polsce, potem – równolegle – dla określenia środowiska Polskiej Partii Komunistycznej, zdominowanej przez element żydowski, szybko zdelegalizowanej w niepodległej Polsce jako sowiecka agentura. Dodajmy, że żydokomunie niemal od zarania towarzyszył element kryminalny, zwany przez Lenina „elementem socjalnie bliskim”.

  Termin ten utrwalił i w języku potocznym, i w niezależnej (podziemnej lub emigracyjnej publicystyce)się po wojnie, po sowieckim podboju Polski, po osadzeniu przez Stalina na czele resortów siłowych „Polski Ludowej” komunistów-Żydów, dla nadzorowania polskich komunistów, podejrzewanych przez Kreml o skłonności do „narodowych odchyleń”.

  W obydwu wspomnianych okresach było to określenie trafnie rozpoznające polityczną rzeczywistość.

 Walka frakcji puławskiej z frakcja natolińską wewnątrz PZPR, w latach 1953-56 („Żydy” z „chamy” – jak wzajemnie określały się te frakcje)  była więc walką wewnątrz żydokomuny, a rozgromienie frakcji puławskiej przez natolińczyków w 1968 roku – jak mogło się wydawać – kładło kres zasadności używania terminu „żydokomuna” w odniesieniu do władzy PRL.

  Jednak w 1983 roku ekipa Jaruzelski-Kiszczak wyciąga rękę do odepchniętych w 1968 roku od władzy Żydów: general Jaruzelski ostentacyjnie dekoruje Medalem Krajowej Rady Narodowej Jakuba Bermana, czołowego stalinowskiego „puławianina” z lat 1945-56, ważniejszego od samego Bieruta. Nie jest to gest przypadkowy, takich „przypadków” w polityce nie ma… Ekipa Jaruzelskiego doskonale zdaje sobie sprawę, że stan wojenny to ostatni „podryg” bankrutującego „obozu socjalistycznego”,  któremu prezydent Ronald Regan narzucił wyścig zbrojeń nie do finansowego wytrzymania przez system komunistyczny. Któż wie o tym lepiej, niż Wojskowe Służby Informacyjne… Ba! Świadomość bankructwa  „obozu socjalistycznego” jest już wówczas powszechna, tak w Polsce, jak w świecie; niewiadomą jest tylko, jak to przebiegnie i co wyłoni się po bankructwie. Ekipa Jaruzelskiego szuka więc osłony, szuka klienteli, która pomoże jej w „miękkim lądowaniu” gdy bankructwo ekonomiczne socjalizmu trzeba będzie ubrać w jakieś nowe, polityczne formy. Środowisko byłych komunistów żydowskich – odsunięte od współudziału we władzy w roku 1968 – nadaje się znakomicie do takiej „osłony”, zwłaszcza, że po roku 1968 przylgnęło ( jak się rychło okaże – tylko koniunkturalnie )do środowisk krytycznych wobec PRL-owskich władz. Może więc być teraz  wiarygodne jako osłona…

  Propozycja zgody zostaje przyjęta: wkrótce po ostentacyjnym odznaczeniu Bermana zniszczona zostaje SB-ecka teczka Bronisława Geremka, a niebawem Jacek Kuroń, najwyraźniej w imieniu środowiska puławskiego, podejmie tajne rozmowy z wysłannikami generała Kiszczaka, dotyczące przyszłego kontrolowania ewentualnego procesu „transformacji ustrojowej” przez ponownie zawiązaną formację żydokomuny. Dalszy ciąg  jest logiczną, konsekwentną realizacją tego porozumienia: „Bolek” odtwarza „Solidarność”, ale odgórnie, wedle podpowiedzi nowej żydokomuny, jako prezydent desygnuje Mazowieckiego na premiera… „Sami Żydzi i jeden Syryjczyk” – określi wkrótce ten rząd ludowy, celny dowcip. I rzeczywiście – nadreprezentacja Żydów w rządzie i administracji Mazowieckiego jest uderzająca. Wojskowe Służby Informacyjne generała Kiszczaka z tylnego siedzenia opłacają tymi  rządowymi posadami   osłonę ekipy Jaruzelskiego przed dekomunizacją, odpowiedzialnością, te rządowe posady osłaniają też proces uwłaszczania się nomenklatury na państwowym majątku.

  W ten sposób określenie „żydokomuna” po raz trzeci nabrało na przełomie lat 80-ych  i 90-ych konkretnej politycznej treści.

 Już za drugiej żydokomuny, w latach 1945-56, element żydowski próbował w jej ramach rasistowskiego, żydowskiego lobowania politycznego. Było ono mocno ograniczone sowiecką polityką, która władze PRL musiały realizować, ale dało się zauważyć w polityce kadrowej, gdzie Stalin pozostawiał żydowskim nadzorcom polskich komunistów sporą swobodę. Za trzeciej żydokomuny, na przełomie lat 80-ych i 90-ych, sytuacja powtórzyła się z ta jednak różnicą, że z braku silnego sowieckiego gorsetu - w tej trzeciej żydokomunie element żydowski zaczął przeobrażać się, emancypować  w odrębne, wyraźne żydowskie lobby polityczne. Sprzyjała temu i nowa sytuacja międzynarodowa.

  A jak to jest dzisiaj?...

 Dzisiaj mamy w Polsce zarówno odrębne  żydowskie lobby polityczne, jak i wspólną formację żydokomuny (Komitet Obrony Demokracji), bardzo zresztą sobie bliskie. Żydowskie lobby polityczne próbuje zdominować tę wspólnotę żydokomuny – KOD; z jakim skutkiem – czas pokaże.

 Właśnie ruch  Komitetów Obrony Demokracji jest dzisiaj czwartą odsłoną  żydokomuny w Polsce, jej czwartą już mutacją. Mętna ideologia Komitetu Obrony Demokracji jest w istocie demagogią politycznej poprawności, więc współczesnego marksizmu,  neo-marksizmu, wedle koncepcji Antoniego Gramsciego. Ruch KOD-ów ma wielu protektorów, żywo zainteresowanych jego promocją także ze względów pozaideologicznych: żydowskie lobby polityczne, kadry WSI, które przewerbowały się czy to na stronę niemiecką, czy rosyjską, można domyślać się, że i te kadry WSI, które przewerbowały się na stronę amerykańską, do CIA, aczkolwiek poparcie to nie może przybierać form ostentacyjnych, jawnych, sprzecznych z aktualną linią polityki amerykańskiej wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wsparcie Brukseli (czytamy: Berlina) dla ruchu KOD jest widoczne.

 …Tymczasem rządy PiS targane są wątpliwością: czy otwierać nowe fronty walki z Układem Spodstolnym i jego konserwantami – czy powoli, stopniowo zdobywać i zagospodarowywać prawnie i kadrowo „przestrzeń polityczną”?

  Nie mam dostatecznej wiedzy, by zdecydowanie i jednoznacznie wypowiedzieć się w tej materii. Jednak historia  w s z y s t k i c h  c z t e r e c h  m u t a c j i żydokomuny w Polsce pokazuje jednoznacznie, że bez względu na zachowanie sił optujących za Polską niepodległa i suwerenną – żydokomuna pozostaje bezwzględną przeciwniczką takiej Polski, a wszelkie polityczne ustępstwa, wahania i słabości polskiej władzy traktuje jako zachętę dla swego politycznego totalitaryzmu. Wydaje się nadto, że otwieranie nowych frontów politycznej walki z żydokomuną na gruncie prawdy o dotychczasowym funkcjonowaniu III RP wymuszałoby na tej „czwartej mutacji” coraz bardziej karkołomną, absurdalną socjotechnikę i propagandę, która kompromitowałaby ją jeszcze bardziej, niż dzisiejsze poczynania KOD, Nowoczesnej czy innych „wydmuszek”.

 Na koniec: słyszę niekiedy zarzuty, że termin „żydokomuna” jest „obraźliwy”. Jednak ani słowo „Żyd”, ani „komunizm” nie są obelgami. Nie używam więc tego ugruntowanego w naszej tradycji językowej i  piśmienniczej terminu w sensie obelżywym, bo on takiego sensu nie ma; ma natomiast silny walor poznawczy.

Źródło: www.marianmiszalski.pl

Polecam też:Marian Miszalski: Żydowskie lobby polityczne w Polsce.

KOMENTARZE

 • @@@!
  http://niezalezna.pl/88319-gigantyczne-pieniadze-wyplywaja-co-roku-z-polski-za-granice-wicepremier-ujawnil-kwote#comment-3983886 Ps...Owe 90 miliardów rocznie to jest istota prywatyzacji i żydo-prusko-ubeckiej reprywatyzacji czyli tzw. demokratycznych przemian. Po to był stół okrągły a wcześniej wymyślono nam Bolka i KOR...Tyle co ja tu przeczytałem to wiem od wielu lat. K O N K R E T Y ! Kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i co to dokładnie znaczy:"przez następne 20, 25 lat będziemy odkręcali ten trend, przy dobrych wiatrach, poprzez repatriacje i ekspansję naszego kapitału, poprzez eksport" gdy jest powiedziane, że :"ponad połowa przemysłu wytwórczego jest w rękach zagranicznych"
  Po głośnym audycie i żadnych efektach, ja już nie uwierzę na słowo ani jednemu politykowi PIS. Konkrety mili państwo, co zrobiliście, co zamierzacie,jak i od czego zaczęliście. Bo takie gadu, gadu dobre jest przed wyborami, żeby zyskać wyborców, ale teraz czas brać się w końcu do roboty a jak nie, to.....no właśnie i tu macie nad nami przewagę, że możemy wam skoczyć szanowni politycy, prawda? Pogadacie, po obiecujecie, potem powiecie, że nie dało się i do władzy znów wrócą wasi koledzy z obecnej opozycji i jedziemy z tą Polską dalej, do końca. Już się nauczyłem, że politykowi nie wolno wierzyć. Bo długo gada hop, gdy nawet nie zamierza skoczyć. Dokąd społeczeństwo miast bić się za swoich polityków nie siądzie im na karku i nie będzie wymagało i oczekiwało, dotąd oni będą wciąż mamić i lelum polelum. Tak jedni jak i drudzy. W takim razie z naszego kraju wypływa roczna równowartość finansowania programu 500 plus, mieszkanie plus, oraz co najmniej 1000 zł miesięcznie ekstra dla każdego emeryta w Polsce. To mniej więcej drugie tyle co ZUS wypłaca rocznie rencistom i emerytom na ich świadczenia (ok. 120 mld.zł.). Emerytom od kilku lat daje się od 2-10 zł. tzw. waloryzacji dzięki pazernym żydom TK, bo świadczenia mogą być waloryzowane jak chcą rządzący - procentowo, kwotowo, mieszanie, zmieniając przeliczniki na niekorzyść biorców emerytur, rent, po to aby okradać ich z należnych świadczeń przy ciągle rosnących kosztach utrzymania.
  Dokładnie na tyle funtów nas golą co roku,
  90,000,000,000 PLN = 18,641,142,285.08 GBP
  Osiemnaście bilionów funtów! Miliard PL = Bilion UK...zauważył to dawno temu prof. Witold Kieżun "Patologia Transformacji", świetna książka tłumacząca, że Polska jest neokolonią Europy i jedyny kraj golony na tyle miliardów rok w rok. Gdyby te pieniądze zostały w kraju przez ostatnie 27 lat, dziś bylibyśmy Singapurem Europy i to u nas by ludzie chcieli pracować a nie uciekać. Czas repolonizować, banki, media, prasę, sklepy, a podatki sklepy z Portugalii, Niemiec i Francji niech płacą takie same jak tam, tyle że tam nie ma zagranicznych bo wszystkie są ich. Niech płacą podatki uczciwie tak samo jak w UK płacą, wtedy skończy się wyzysk i kolonia. Mam nadzieję, że ich Eldorado już nie będzie trwało kolejne 27 lat tylko 27 miesięcy maksymalnie! A gdy mówiłem to samo na początku TEGO ROKU, cytując dane GFI (Global Financial Integrity) z grudnia 2015 roku, to moi przemądrzali koledzy, lemingi w 95 %, pukali się w głowę i sugerowali MNIE wizytę u psychiatry....Widać cyfry na lemingi działają jak woda święcona na diabły. Skoro Morawiecki ma takie zdanie, to dlaczego do krwi "kroi" Polaków akcyzą za auta. To zwykłe złodziejstwo. Polacy jesteście zniewoleni, są stanowione przepisy coraz bardziej rygorystyczne. Terminowe prawa jazdy, ciche podwyżki cen art. spożywczych, akcyzy, ograniczenia praw, itp. Koncerny, kliki, elyty, i im podobne złodziejskie układziki dalej dobrze się mają - tak pan prokurator rejonowy (były "Bolek"). Niedługo skończy się wazelina i mydło - dopiero odczujecie tzw. "dobrą zmianę". Już widać zniewolenie. Czyżby mieliśmy znowu czekać 7, czy 25 lat, jak obiecał nam żyd Aaron Bucholtz vel Balcerowicz? Pamiętamy !!! Nam trzeba odebrać złodziejom ukradzione nieruchomości i otworzyć nową Berezę w pokomuszych chlewniach w Mucznym Bieszczady!!! Czy kluczem do rozwoju nie są przede wszystkim nauka i technologie ? A jak one być konkurencyjne bez odpowiedniej, pierwszej klasy, edukacji ? Jak bez umiejętności (edukacja) mogą powstawać innowacje ? Bóg nie ma głupcom za złe, że się nie uczą, lecz ma za złe mądrym, że nie uczą głupców. Tutaj jest ranking 100 najbardziej innowacyjnych uniwersytetów w Europie :
  https://www.timeshighereducation.com/features/100-most-innovative-universities-europe-2016 A teraz co do powiedzonka: "Nie pozbywaj się brudnej wody, dopóki nie masz czystej wody".. Rok czasu pierdzisz do mikrofonu to dlatego uciekają. Dokonaj melioracji i drenaż tego bagna w sadach. Wtedy będziesz miał czystą wodę. Tym powiedzeniem można wytłumaczyć również to, że Polacy tolerują jeszcze i nadal głosują na kliki powiązane z okrągłym stołem. I mam tu na myśli wszystkie ugrupowania, które wyrosły w oparciu o ten mebel, również PiS. Skuteczność owych klik w nie dopuszczaniu nowych ludzi do sceny politycznej jest bardzo wysoka... oto cały problem z czystą wodą. Musimy przyjąć euro? Nie musimy, ale bankier/polityk wspierający globalizm (TTIP, CETA) inaczej twierdzić nie może. Śmiem twierdzić , że w kwestii polityki zagranicznej Pan Morawiecki jest wyjątkowo zgodny z odeszłym na szczęście w niebyt polityczny Palikotem. Zresztą bankier i polityk... Należy zadać sobie pytanie : jakim politykiem może być bankier?
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/10/geszeft-wszechczasow-a-plany-ludobojstwa-planetarnego/
  O święte prawo własności w warunkach obowiązywania Agendy2030 zadbać się nie da , tak jaki i nie można liczyć na ekspansję polskiego kapitału w warunkach obowiązywania CETA z tej prostej przyczyny , że Polska nie dysponuje kapitałem zdolnym do przeciwstawienia się wielkim, ponadnarodowym korporacjom i bankom. Nie pojmuje również, jak można odbudować ten polski kapitał w warunkach otwarcia rynku na działalność tych karteli. O święte prawo własności można skutecznie zabiegać tylko w państwie narodowym , chroniącym swoich obywateli przed globalizmem we wszelkich jego przejawach. Święte prawo własności jest prawem naturalnym, obejmującym wszystkich. Obejmuje ono rolnika prowadzącego rodzinne gospodarstwo, obejmuje rzemieślnika, robotnika mającego prawo do własnego domu czy mieszkania itd. To jak to jest , Panie bankier, że coraz więcej ludzi w naszym kraju mieszka w wynajmowanych mieszkaniach??? Jak to jest, że tej własności prywatnej jest coraz mniej??? Panie bankier, Agenda21, która przecież nadal obowiązuje, i której cele zostały po prostu przesunięte, opisuje własność prywatną i państwa narodowe jako NIESPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ!!! Wprowadzaj więc euro Polaku już tylko z nazwy, obywatelu zglobalizowanego świata. Panie Morawiecki - jakie myśmy ???? My Polacy zostaliśmy obrabowani. Myśmy niczego nie wyprzedawali. To nas okradziono i dzisiaj rząd powinien zacząć ścigać tę całą bandę okrągłostołową z Sorosem i Balcerowiczem na czele. Poza tym możecie wprowadzić z dnia na dzień przepisy zakazujące transferu pieniędzy - robisz tu interesy to tu inwestuj i tu mieszkaj a jak się nie podoba to sprzedaj interes. A jaki to problem zakazać zagranicznym podmiotom używania naszych polskich surowców naturalnych. A niech sobie przywiozą od siebie. Dajemy im nasze złoża żeby oni na tym robili interesy. To rozbój. Nasze złoża - nasze interesy. Zmieńcie to natychmiast a wszystko wróci do nas za grosze, tak jak za grosze wyszło. Dlatego nie rozumiem, co się naprawdę dzieje, panie Morawiecki?! Zachodnie korporacje drenują nasze polskie portfele, wywożą tirami wyciągnięte z nas pieniądze bez płacenia podatków nawet na posprzątanie po nich brudów. A co Pan z tym robił i robi do tej pory? Tylko słowa, obiecanki, że będzie lepiej, bo Pan to rozumie. A kiedy pan będzie działał? Zablokował pan podatek od hipermarketów, wprowadzony USTAWĄ Sejmu, chociaż nie ma pan do tego prawa (ustawę może znieść tylko inna ustawa też wyłącznie Sejmu). Polakom nam gojom obiecuje pan, że kieeeedyś... będziemy mieli lepiej prowadzić biznesy. A póki co ulgi są, oczywiście... dla kolejnej montowni niemieckiej - szmelcwagen i mercedes+!. Będą tymi samymi metodami co Lidl i Kaufland i inne pomysły germańskie prowadzić kreatywną księgowość i wykazywać straty a podatki płacić za Odrą. W Polsce pozostaną tylko głodowe pensyjki najemników-niewolników w tej fabryczce. Robicie akademie, fety, jakaś droga na Podlasiu... OK, droga jest fajna, pewnie będą ją budowali Niemcy albo Chińczycy jak zwykle dwukrotnie drożej niż w Europie. A co dla Wschodniej ściany? Miejscowych zatrudnicie na budowie drogi do łopaty, a potem... kolejna transza maturzystów z obawy przed głodem wyjedzie do UK i Niemiec? Panie Morawiecki, pan robi z nas jaja. Stawiamy na Polskę, dlatego kolejne miejsca na multipleksie dostają Niemcy i inne zachodnie korporacje, by otumaniać polski lud jak TVN i Gówno Wybiórcze? A dlaczego nie TV Republika, albo jakiś inny podmiot patriotyczny? Te nowe miejsca rozdane już za nowej władzy w Polsce. Pan Morawiecki gada o Polsce, a foruje i wspiera zagraniczne podmioty!!!
 • @@@!
  Dzięki kontroli skarbowej gigantycznie wzrosły wpływy do budżetu.... http://niezalezna.pl/88128-wystarczy-nie-krasc-dzieki-kontroli-skarbowej-gigantycznie-wzrosly-wplywy-do-budzetu
  A tym tylko "UBOCZNYM" EFEKTEM "USZCZELNIENIA" JEST podwyżka, cen papierosów, wieprzowiny(50%!), etc... paliw w tym LPG o 50%! z min. 1.41 zł/litr na nawet 2.20 zł/litr ! Min.dziś to 2.08 zł!/litr Goje bulą jak za zboże! W Niemczech LPG: 0,39€ -0,52€/litr, benzyna: 1,2€ -1,3€/litr, diesel: 0,95-1,15€/litr, papierosy paczka 20 szt 3.85-5€(duża 40 szt to 7.8€ kupowałem w lipcu) biorąc pod uwagę wartość nabywczą euro i złotówki, przy porównaniu płacy min. 1500 euro Niemca i 1500 zł Polaka, to cena paliwa i nie tylko paliwa powinna u nas wynosić odpowiednio LPG 0,39 gr -0,52 gr/litr, benzyna: 1,2 gr -1,3 gr/litr, diesel: 0,95 gr -1,15 gr/litr, papierosy paczka 20 szt 3.85 zł - 5 zł(duża 40 szt to 7.8 zł) Tak to Polacy goje są robieni w ch..a od lat bo im ekonomicznym tumanom wmawia się przeliczanie € na zł! oraz, że to Unia każe! Oraz potem wmawia się jak to u nas "tanio", przodują w tym dziennikarzyny, pseudoekonomiści, etc..Poniżej tabelka z cenami paliw w Europie i żywności w Niemczech których nie należy błędnie przeliczać na złotówki! https://www.pzmtravel.com.pl/paliwa-w-europie.html http://www.cenynaswiecie.pl/ceny-w-niemczech,144/ (piwo to 0.65 €/groszy! zwrot 0,25 €/25 groszy butelka!
 • @@@!
  To kwestia przyjęcia założeń, co do roli kraju w nowym układzie politycznym. Przyjęto model umiejscowienia kraju, jako części Unii, a Unię, jako przyszłe superpaństwo. W tej opcji, mniej istotne jest kto ma środki i przemysł, a jedynie jaki stanowi udział we wspólnocie. Dlatego wyprzedawano środki produkcji, nieruchomości i instytucje finansowe, w zamian za wprowadzenie na rynek przedsiębiorstw o wyższych możliwościach techniczno-technologicznych. To spowodowało, że pozostałe firmy z kapitałem polskim, nie miały kapitałów i możliwości rozwoju, a rynek został zdominowany, przez produkty z przedsiębiorstw zachodnich. Odkręcić ten trend, to przywrócić państwo, o nazwie Polska, a nie członek UE. Unie i związki trwają długo, lub nie, a państwa są podstawowym podmiotem w życiu obywatela.
 • @@@!
  Morawiecki w sposób oczywisty zaczyna dezinformować.
  Dwa punkty
  1. Czyżby zaczął zmieniać stronę barykady?
  Cytat: "Dodał, że z tytułu tych tylko podmiotów blisko 90 miliardów złotych rocznie wypływa z Polski za granicę"
  Nie wspomniał ani słowem o wypływaniu około 100 mld zł rocznie z powodu rozszczelnionego systemu podatkowego. A więc nie zamierza go uszczelniać bo chodzi chyba dokładnie o tą właśnie sumę.

  Czymś innym jest wyprowadzanie uczciwie zarobionych i opodatkowanych już pieniędzy przez podmioty zagraniczne. Zaczynam obawiać się od teraz, że z panem Morawieckim mogliśmy wpaść z deszczu pod rynnę.
  2. Wprowadzenie euro.
  Szwecja jest dokładnie w takiej samej sytuacji jak Polska. Musi wprowadzić euro. Przy tym Szwecja dokładnie tak samo jak Polska może wybrać moment wprowadzenia euro. To Szwecja decyduje, i Polska dokładnie tak samo, kiedy euro zostanie wprowadzone. Szwecja jest bogatsza od Niemiec. Dlatego formalnie nic stoi na drodze wprowadzenia euro. Dlatego w Szwecji w 2004 roku rozpisano referendum a pytanie brzmiało: Czy chcecie wprowadzenia euro teraz ?
  Proszę zwrócić uwagę na formę: tylko i wyłącznie. Nie pytano Szwedów o zamożność, o sens czy jakiekolwiek kryteria jak to np. JK w Polsce proponuje co właśnie nonsensem jest. Szwedzi odpowiedzieli: NIE !
  Co znaczy: nic nie mamy przeciwko wprowadzeniu euro, ale nie teraz. Spytajcie nas później jeszcze raz. Jak dotychczas Szwedzi nie byli pytani, ponieważ odpowiedz byłby dokładnie taka sama. KE akceptuje decyzję Szwecji zgodną z umową akcesyjną: tak wprowadzimy euro, ale nie teraz! Jestem pewien, że Morawiecki słyszał o kraju Szwecja i również zna doskonale historię referendum. Nie mniej próbuje zmusić Polaków do wprowadzenia euro nie wskazując własnie na to, że o momencie wprowadzenia decydują Polacy. To jest po prostu masywna DEZINFORMACJA. Morawiecki zaczyna budzić bardzo brzydkie podejrzenia.
 • @@@!
  Krasnoludki mówią, że tylko z Wólki Kosowskiej nielegalnie wypływa dziennie kilkaset milionów. Przy takiej sumie, każda kontrola wysiada. Olechowski oddał Włochom FSM-y, ten pan jeszcze na wolności? Ta patologia trwa już 27 lat. Aż się prosi odnieść tą kwotę do licznika długu ustawionego ostentacyjnie przez głównego generatora tego szamba, Balcerowicza. Przez te wszystkie lata nikt z tym NIC nie zrobił. Żaden Balcerowicz, Kołodko, Rostowski, Belka, Szczurek. Każdy kasę brał z naszych podatków i utrzymywał tą patologię. I żaden nie siedzi.
  Szałamacha w zaledwie kilka miesięcy się uwinął i naprawił temat akcyzy za paliwa, opodatkował banki. Sklepy wielkopowierzchniowe też by w końcu wziął za pysk. Największa strata dla tego rządu.
 • @@@!
  " Wszystko w PRL i PRL II opierało się na rabunku , na okradaniu Polaków i sprzedawaniu majątku, co było możliwe dzięki ogłupianiu mas za pomocą mediów , między innymi. Zmiana przepływu gotówki, zmiana medialnego przekazu i w perspektywie oczyszczenie ostatniego bastionu PRL, którym jest władza sądownicza, zaimpregnuje Polskę, tak jak zaimpregnowała Węgry. " http://kontrowersje.net/polsce_nie_zagrozi_aden_soros_bo_tacy_nie_inwestuj_miliard_w_w_politycznego_trupa
 • @@@!
  Panie Morawiecki, z całym szacunkiem: nic nie musimy. Umowy szkodliwe zawierane w imieniu narodu który podjął decyzję o wstąpieniu do UE pod wpływem podstępnej propagandy i kłamstw, nie obowiązują. Umowa, której nie da się rozwiązać to sakrament. Reszta jeżeli nie podlega negocjacji, albo wypowiedzeniu, stanowi o zniewoleniu narodu.
  Na to nie ma zgody. Nie wsiada się do tonącej lodzi. Chyba, że jest się samobójcą. Jak nazwać kogoś, kto ciągnie tam za sobą innych? Pana rola nie polega na tym aby nas tylko informować tylko działać,
  i tutaj mamy wiele do życzenia np. kiedy taki złodziejski żyd Langman vel Lewandowski będzie siedział i przestanie szczekać, kiedy Bucholtz vel Balcerowicz, kiedy Bieńkowska, Grad, ETC. Kiedy, kiedy kiedy???
 • @kula Lis 66 17:55:54
  Tutaj o Morawieckim baaardzo dużo powiedziano; to nawet bankier nie jest, tylko z wykształcenia historyk. Jakim cudem on został bankierem!?
  http://ewinia.nowyekran.pl.neon24.pl/post/134606,dr-zbigniew-kekus-kto-nami-rzadzi

  https://www.youtube.com/watch?v=zkR9-XX2tSA

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31